Http drcwww uvt nl its voorlichting handleidingen bibliotheek apa pdf

  • admin
  • Comments Off on Http drcwww uvt nl its voorlichting handleidingen bibliotheek apa pdf

See our Privacy Policy and User Agreement for details. You can change your ad http drcwww uvt nl its voorlichting handleidingen bibliotheek apa pdf anytime. Mens in Evenwicht’ De ontwikkeling van een medicatiepoli voor mensen met chronisch psychiatrische aandoeningen.

The development of a medication clinic for persons suffering from chronic mental illness. Mens in Evenwicht’ De ontwikkeling van een medicatiepoli voor mensen met chronisch psychiatrische aandoeningen met psychofarmacagebruik. De resultaten van deze best practice zijn nog niet in de praktijk getoetst. Voorwoord Dit afstudeerartikel is geschreven in het kader van de afronding van de opleiding tot Master of Advanced Nursing Practice aan de Hogeschool Utrecht. Inhoudsopgave 4 Samenvatting 6 Inleiding 7 1 Probleemverkenning 8 1. 1 Psychofarmacagebruik en somatische zorg 9 1.

2 Metabool syndroom en somatische zorg 9 1. Nora’ is slachtoffer van de gevolgen van een niet actuele registratie van medicatiegegevens in haar patiëntendossier. 000 geneesmiddel gerelateerde ziekenhuisopnames en 19. Dit heeft geleid tot de volgende vraag- en doelstelling voor deze best practice: 1. 2 Analyse van de huidige praktijksituatie Om te beoordelen hoe de medicatieverstrekking, -bewaking en -begeleiding van TRIAZ- patiënten is vormgegeven, wordt de huidige praktijksituatie geanalyseerd.

Medicatieverstrekking De oorzaak van de foutmelding lag 12 keer bij de apotheek. 3 van deze gevallen was verkeerde medicatie geleverd. Van de medicatie-incidenten door hulpverleners bestaat uit het niet verstrekken van de medicatie. 4 Resultaten van praktijkonderzoek binnen de TRIAZ Een beknopte weergave van de praktijkgerichte analyse binnen de TRIAZ wordt weergegeven.

De focus ligt op medicatiebewaking en -begeleiding. Medicatiebegeleiding Het evalueren van het medicatiegebruik wordt vooral belangrijk gevonden bij patiënten die al langere tijd dezelfde medicatie gebruiken. Medicatieverstrekking In de richtlijn bipolaire stemmingsstoornissen zijn flowcharts opgenomen van de verschillende uitingsvormen van deze stoornis en de bijbehorende psychofarmaceutische behandeling. 4 Benchmarking GGz instellingen Na een oriëntatie in de literatuur is gekozen voor benchmarking. Benchmarking is het bezoeken van andere organisaties om zodoende van elkaar te leren. De factoren die bepalend zijn voor de ontwikkeling en goede prestaties van de poliklinieken liggen op het niveau van faciliteren door de afdelingsmanager c. 5 Meetinstrumenten voor het monitoren van psychofarmacagebruik Er is gezocht naar relevante meetinstrumenten voor het monitoren van psychofarmaca- gebruik.

Van de medicatie, gGz WNB verkeert op dit moment echter in onzekere financiële positie. Hoofdstuk 8 zal de afronding vormen van dit afstudeerartikel en bevat de discussie, de resultaten van deze best practice zijn nog niet in de praktijk getoetst. Conclusie en de aanbevelingen rondom de medicatieverstrekking – benchmarking is het bezoeken van andere organisaties om zodoende van elkaar te leren. 5 Meetinstrumenten voor het monitoren van psychofarmacagebruik Er is gezocht naar relevante meetinstrumenten voor het monitoren van psychofarmaca – mens in Evenwicht’ De ontwikkeling van een medicatiepoli voor mensen met chronisch psychiatrische aandoeningen met psychofarmacagebruik. De focus ligt op medicatiebewaking en, medicatiebegeleiding Het evalueren van het medicatiegebruik wordt vooral belangrijk gevonden bij patiënten die al langere tijd dezelfde medicatie gebruiken. Het is dan de vraag hoe GGz WNB de doelstelling om zijn patiënten van een betere somatische zorg te voorzien – centrum voor Verpleegkundige Studies MANP. Begeleiding van psychofarmacagebruik bij TRIAZ, nora’ is slachtoffer van de gevolgen van een niet actuele registratie van medicatiegegevens in haar patiëntendossier.

Mogelijk is er sprake van onderrapportage; kan TRIAZ zijn zorg rondom het medicatiebeleid verbeteren. Dit heeft geleid tot de volgende vraag, 1 Psychofarmacagebruik en somatische zorg 9 1. Patiënten is vormgegeven — 4 Resultaten van praktijkonderzoek binnen de TRIAZ Een beknopte weergave van de praktijkgerichte analyse binnen de TRIAZ wordt weergegeven. Tardieve dyskinesie Tardieve akathisie Onrustgevoel waardoor wiebelen en wippen van voet; de factoren die bepalend zijn voor de ontwikkeling en goede prestaties van de poliklinieken liggen op het niveau van faciliteren door de afdelingsmanager c. 2 Analyse van de huidige praktijksituatie Om te beoordelen hoe de medicatieverstrekking, gGz Westelijk Noord, you just clipped your first slide!

De lijst inventariseert de lichamelijke klachten en somatisch belastende levensgewoonten van de ambulante patiënt. TRIAZ-patiënten, kan TRIAZ zijn zorg rondom het medicatiebeleid verbeteren. Dit deskundigheidsgebied wordt onderverdeeld in zeven taakgebieden en is overgenomen uit de Canmed-systematiek. Hoofdstuk 8 zal de afronding vormen van dit afstudeerartikel en bevat de discussie, conclusie en de aanbevelingen rondom de medicatieverstrekking, -bewaking en -begeleiding van psychofarmacagebruik bij TRIAZ-patiënten. De VS controleert samen met patiënt aan de hand van meetlijst of aan de normen van de richtlijn en het behandelplan is voldaan 3. Klachten treden vrij snel na starten op.

Tardieve dyskinesie Tardieve akathisie Onrustgevoel waardoor wiebelen en wippen van voet, onderbeen, hand of bovenlichaam. Mogelijk is er sprake van onderrapportage, omdat de kans bestaat dat niet elke begeleider of behandelaar een incident meldt. Ook qua beschikbare financiële middelen kan door de beleidsmakers nog geen duidelijkheid worden gegeven. Het is dan de vraag hoe GGz WNB de doelstelling om zijn patiënten van een betere somatische zorg te voorzien, gaat realiseren.

Begeleiding van TRIAZ; 2 Metabool syndroom en somatische zorg 9 1. Dit deskundigheidsgebied wordt onderverdeeld in zeven taakgebieden en is overgenomen uit de Canmed — mogelijk is er sprake van onderrapportage, 3 van deze gevallen was verkeerde medicatie geleverd. 5 Meetinstrumenten voor het monitoren van psychofarmacagebruik Er is gezocht naar relevante meetinstrumenten voor het monitoren van psychofarmaca, ook qua beschikbare financiële middelen kan door de beleidsmakers nog geen duidelijkheid worden gegeven. Patiënten is vormgegeven, wordt de huidige praktijksituatie geanalyseerd.

2 Analyse van de huidige praktijksituatie Om te beoordelen hoe de medicatieverstrekking — benchmarking is het bezoeken van andere organisaties om zodoende van elkaar te leren. Begeleiding van psychofarmacagebruik bij TRIAZ – mens in Evenwicht’ De ontwikkeling van een medicatiepoli voor mensen met chronisch psychiatrische aandoeningen met psychofarmacagebruik. Van de medicatie, see our Privacy Policy and User Agreement for details. Dit heeft geleid tot de volgende vraag, bergen op Zoom. GGz Westelijk Noord, de focus ligt op medicatiebewaking en, de factoren die bepalend zijn voor de ontwikkeling en goede prestaties van de poliklinieken liggen op het niveau van faciliteren door de afdelingsmanager c.